در جستجوی:

جستجوی "" در "فولاد مبارکه"
نام نوع سایز محل بارگیری قیمت عملیات بیشتر
2میل بلند ورق 125*250 کارخانه تهران 40,000 تومان
2میل کوتاه ورق 100*200 کارخانه تهران 41,000 تومان
پیچ و رولپلاک میلگردبستر کارخانه تهران 5,000 تومان
قلاب و گیره میلگردبستر کارخانه تهران 10,000 تومان
یونولیت10 میلگردبستر کارخانه تهران 9,000 تومان
یونولیت15 میلگردبستر کارخانه تهران 10,000 تومان
بستر5.5 میلگردبستر کارخانه تهران 41,000 تومان
بستر11 میلگردبستر کارخانه تهران 42,000 تومان
20بیست سانتی وال پست 20*40 کارخانه تهران 60,000 تومان
20چهل سانتی وال پست 20*40 کارخانه تهران 120,000 تومان