آرزفلز
ورق سیاه
وال پست
domingo-1709888202817
2
domingo-1709906385285
آرزفلز
وال پست
ورق اهن
domingo-1709888202817
domingo-1709906385285
2
Shadow
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
2میل بلند ورق 125*250 کارخانه تهران فولاد مبارکه 40,000 تومان
2میل کوتاه ورق 100*200 کارخانه تهران فولاد مبارکه 41,000 تومان
پیچ و رولپلاک میلگردبستر کارخانه تهران فولاد مبارکه 5,000 تومان
قلاب و گیره میلگردبستر کارخانه تهران فولاد مبارکه 10,000 تومان
یونولیت10 میلگردبستر کارخانه تهران فولاد مبارکه 9,000 تومان
یونولیت15 میلگردبستر کارخانه تهران فولاد مبارکه 10,000 تومان
بستر5.5 میلگردبستر کارخانه تهران فولاد مبارکه 41,000 تومان
بستر11 میلگردبستر کارخانه تهران فولاد مبارکه 42,000 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
2میل بلند ورق 125*250 کارخانه تهران فولاد مبارکه 40,000 تومان
2میل کوتاه ورق 100*200 کارخانه تهران فولاد مبارکه 41,000 تومان
6میل بلند ورق 1250 تهران فولاد مبارکه 0 تومان
6میل کوتاه ورق 1000 تهران فولاد مبارکه 0 تومان
5میل بلند ورق 1250 تهران فولاد مبارکه 0 تومان
5میل کوتاه ورق 1000 تهران فولاد مبارکه 0 تومان
4میل بلند ورق 1250 تهران فولاد مبارکه 0 تومان
4میل کوتاه ورق 1000 تهران فولاد مبارکه 0 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
پیچ و رولپلاک میلگردبستر کارخانه تهران فولاد مبارکه 5,000 تومان
قلاب و گیره میلگردبستر کارخانه تهران فولاد مبارکه 10,000 تومان
یونولیت10 میلگردبستر کارخانه تهران فولاد مبارکه 9,000 تومان
یونولیت15 میلگردبستر کارخانه تهران فولاد مبارکه 10,000 تومان
بستر5.5 میلگردبستر کارخانه تهران فولاد مبارکه 41,000 تومان
بستر11 میلگردبستر کارخانه تهران فولاد مبارکه 42,000 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
20بیست سانتی وال پست 20*40 کارخانه تهران فولاد مبارکه 60,000 تومان
20چهل سانتی وال پست 20*40 کارخانه تهران فولاد مبارکه 120,000 تومان
20سه متری وال پست 20*300 کارخانه تهران فولاد مبارکه 720,000 تومان
کشویی10 وال پست 10 کارخانه تهران فولاد مبارکه 45,000 تومان
10بیست سانتی وال پست 10*20 کارخانه تهران فولاد مبارکه 43,000 تومان
10چهل سانتی وال پست 10*300 کارخانه تهران فولاد مبارکه 81,000 تومان
H10 وال پست 10*300 کارخانه تهران فولاد مبارکه 760,000 تومان
10سه متری وال پست 10*300 کارخانه تهران فولاد مبارکه 485,000 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
پروفیل پروفیل 5, 8 ,10, میل تهران 0 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
تسمه 10 سانتی تسمه 5, 8 ,10, میل کارخانه تهران 33,000 تومان
تسمه 9 سانتی تسمه 5, 8 ,10, میل کارخانه تهران 33,000 تومان
تسمه 8 سانتی تسمه 5, 8 ,10, میل کارخانه تهران 33,000 تومان
تسمه 7 سانتی تسمه 5, 8 ,10, میل کارخانه تهران 135,000 تومان
تسمه 6 سانتی تسمه 5, 8 ,10, میل کارخانه تهران 390,000 تومان
تسمه 5 سانتی تسمه 5, 8 ,10, میل کارخانه تهران 135,000 تومان
تسمه 4 سانتی تسمه 5, 8 ,10, میل تهران 445,000 تومان
تسمه 3 سانتی تسمه 5, 8 ,10, میل کارخانه تهران 1,800,000 تومان
کارشناس های آرزفلز
دسترسی سریع به کارشناس های آرزفلز از بخش ذیل امکان پذیر است

وبلاگ آرزفلز

مشاهده بیشتر