ورق سیاه

قیمت ورق سیاه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 ماه پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
2میل بلند ورق 125*250 کارخانه تهران فولاد مبارکه 40,000 تومان
2میل کوتاه ورق 100*200 کارخانه تهران فولاد مبارکه 41,000 تومان
6میل بلند ورق 1250 تهران فولاد مبارکه 0 تومان
6میل کوتاه ورق 1000 تهران فولاد مبارکه 0 تومان
5میل بلند ورق 1250 تهران فولاد مبارکه 0 تومان
5میل کوتاه ورق 1000 تهران فولاد مبارکه 0 تومان
4میل بلند ورق 1250 تهران فولاد مبارکه 0 تومان
4میل کوتاه ورق 1000 تهران فولاد مبارکه 0 تومان